hunRészvételi feltételek és tudnivalók az FNS-en!

Annak érdekében, hogy mindenki jól érezze magát az FNS-en, itt is szükség van néhány szabályra, amit mindenkinek be kell tartania, ha eljön az eseményre.

Az aktuális heti útvonalról legkésőbb szerdán értesülhettek az oldalon létrehozott (és a testvércsoportokkal megosztott) esemény üzenőfalán. Az útvonalat tanulmányozd át és a főbb pontokat jegyezd meg (vagy jegyezd fel), mert ha nem érsz oda indulásra, akkor hasznos ha tudod, hogy hol az a legközelebbi pihenő, ahol könnyen be tudsz minket érni.

A Friday Night Skate (mint minden más országban nálunk is) péntek esti esemény. Gyülekező minden pénteken 20:30-tól az Erzsébet téren található volt Gödör Klub (ma már Akvárium) előtti padoknál.

Indulás pontban 21:05-kor, miután leszámoltuk, hogy mennyien vagyunk ott. Ha késnél és nem érsz oda az indulásra és el tudsz érni valakit telefonon, akkor mindenképpen szólj hogy jössz, mert ekkor a legközelebbi pihenőhelyig lassabban megyünk és ott megvárunk, ha már közel vagy.

Indulás előtt ki lesz választva egy első ember (általában az aktuális heti szervező), akit be is mutatunk a tömegnek hogy mindenki lássa ki az, hogy néz ki, miért kell rá kiemelten figyelni. Az indulás előtt szintén választunk egy utolsó embert is, akit az útvonal ismertetésekor az aktuális heti szervező bemutat mindenkinek, hogy a csoport egésze lássa hogy ki az aki zárja a sort.

Az első embert MEGELŐZNI TILOS !!! Aki ezt a szabályt nem tartja be, az legyen szíves és el se jöjjön az FNS-re! Értse meg, hogy az első embert nem fogja érdekelni, hogy mennyit kell várni, és az sem, hogy mennyire lassú a tempó, mivel a Friday Night Skate nem arról szól, hogy minél gyorsabban fejezzük be a tervezett útvonalat.

A tempót az első ember diktálja és nem szólunk be neki, hogy lassú vagy gyors a tempó. Azért ő az első, mert több éves görkorcsolyás tapasztalattal bír és pontosan tudja mi az a még vállalható tempó, amivel értelmes időben végzünk és a kezdők / kicsik is tudják tartani.

A tempó megválasztásáról az első és az utolsó ember(ek) diskurál(nak) és dönt(enek). A csoport összehangolását, tapasztalataiknak köszönhetően, könnyen meg tudják oldani.

A FNS-re rendszeresen kijáró "kemény mag" görisei, a fentebb említettek szabályok szerint, az első és az utolsó ember között fognak gurulni. Kérjük tőlük azt, hogy segítsék a szervezők munkáját azzal, hogy a kereszteződéseknél, ha szükséges, állítsák meg az autósokat, és görkorcsolyások felé egyértelmű jelzéssekkel közöljék, hogy "mehetsz" vagy "állj meg".

Ha egy nagyobb kereszteződéshez, lejtőhöz vagy önmagában nem biztonságos útszakaszhoz érünk, akkor az útvonal biztosításának érdekében, a velünk együtt guruló "nehéztüzérséget" - a bringásokat -  vetjük be. Ők azok, akik ilyen helyzetekben megfogják nekünk a forgalmat vagy elállják a járókelők elől az utat, amíg mi legurulunk a lejtőn. Amikor elhaladsz mellettük fokozottan figyelj mindenre akkor is, ha ők folyamatosan nézik a forgalmat.  Amikor átjutottál, köszönd meg segítséget, mert ez nekik is jól esik.

Amikor az FNS véget ért, de te még gurulnál egy kicsit vagy nem szeretnél egyedül elgurulni az autódig/legközelebbi tömegközlekedési eszközig vagy hazáig, kérdezd meg, ki az aki veled tartana! Nagy általánosságban elmondható, hogy az FNS-táv a haladó görisek nagy többségének rövid szokott lenni. A csapat nagy része általában megy még az FNS után is  gurulni. Hogy ne közlekedj egyedül, kérdezd meg ki merre megy, így neked is könnyebb lesz a hazajutás, a többieknek meg plusz egy ember, aki velük gurul egy darabig!

   Friday Night Skating Hungary Szervezői

engTemporary translated by Google translate... The normal translation is coming soon...

Conditions of participation and information on the FNS:

In order to make everyone feel good at the FNS, there is a need to have some rules that everyone must follow, if you come to the event.

The actual route may értesülhettek event page created (and its sister groups shared) message board no later than Wednesday. Study the route and the main points to remember (or write down) because you get there if you do not get going, it is helpful if you know where the nearest rest area, where you can easily reach us.

The Friday Night Skate (as used in all other countries as well) Friday night event. Muster every Friday from 20:30 was pre-pit benches Club (now the Aquarium) in the Elizabeth area.

21:05 departure point, having counted how many of us there. If you are late and can not get there to go and you can reach someone by phone, then by all means let me know you're coming, then they slowly go out there and wait for you, since you're close to the next sitting.

Will be selected in a first person (usually the current week organizer), who is shown in the crowd so everyone can see who it is, it looks like, why should particularly pay attention to it before you leave. Prior to departure, we also answer a last man, who was the organizer of the weekly current Presenting route presented to everyone in the group as a whole to see who should be close to the line.

The first people to prevent NO! Anyone who fails to comply with this rule, and to please not come away from the FNS! Understand that the first man will not care how much you should expect, nor how slow the pace, as the Friday Night Skate is not about to quickly finish the planned route.

The first person to dictate the pace and said to her that fast or slow tempo. Because he is the first one because of several years' experience in skating and know exactly what is still an acceptable pace, which carried out the beginners / small ones can be a sensible time.

The pace of the election of the first and the last person (s) discourse (s) and choose (no). The group coordination, due to their experience, they can easily be solved.

The FNS from periodically deserved "hard core" skater, the above-mentioned laws, and will roll between the first and the last man. I ask them to help work with the organizers that the crossings, if necessary, to stop the car a lot, and skaters to clearly communicate by words "go (mehetsz)" or "stop (állj meg)".

If a major intersection, slope or alone unsafe road ahead we come to you to provide the path to join us rollin 'big guns' - the riders - are sown. They are the ones who catch us in these situations, transactions or withdraw from the front of passers-by the way, as long as we rolled down the slope. You pass them strictly listen to everything, even if they're constantly watching the traffic. When you're through, thank you for help because it feels good for them too.

When the FNS has ended, but you can still roll a bit and do not want to roll out alone in your car / public transport facilities nearby or house, ask who should you take? Generally speaking, the FNS-term advanced Goris vast majority may be brief. Most of the team is usually going even after the FNS rolling. Do not drive yourself to ask you where to go, so you'll have easy access to the home, plus the rest of the people who will roll them for a while!

  Friday Night Skating Hungary OrganizersTámogató: Dunaguri.hu.

dunagurilogo

.

FNS - HUN


TÁRSOLDALAK / PARTNER SITES:

Hungary

Dunaguri


[HUN]: Péntek esti korcsolyázásra (FNS, Friday Night Skating) Budapesten általában tavasztól őszig szinte minden pénteken este 9:00 körüli indulással kerül sor az Erzsébet téri Akvárium (régi név: Gödör Klub) nevű szórakozóhelytől. Bővebb infromációval, fényképekkel és videókkal az esemény facebook oldala szolgál.

[ENG]:  Friday night skating in Budapest is organized from spring to autumn almost on every friday. The starting point is Akvárium (old name: Gödör Klub) on Erzsébet tér. Starting time is usually 9:00pm.
More information (route, etc.) is available on the
event's facebook page.

fnstitle
Friday Night Skating - Budapest FB pagePage FB pageGroup